PhD Thesis

Aprenentatge de tasques i programació fàcil per robots industrials

Work default illustration

Supervisor/s

Information

  • If you are interested in the proposal, please contact with the supervisors.

Description

En aquest projecte s’investigaran nous mètodes per facilitar l’automatització de processos industrials amb variabilitat o incertesa en alguna part del procés i que siguin independents del robot en concret que es fa servir. Es proposarà un sistema modular que consideri les diferents accions que composen una tasca de manera que el sistema d’automatització́ sigui flexible a variacions en el procediment, als elements que hi interactuen, i al dispositiu que les realitza.