News

 • New Computer Vision PFC/TFM Proposals

  27/11/2014

  Perception and Manipulation Group offers two new PFC/TFG (Treball Final de Grau) / TFM (Treball Final de Màster) proposals:
  - "Caracterització visual per generació automàtica de text": PFC/TFG, TFM
  - "Extracció de tuples semàntiques/anotació de tuples": PFC/TFG, TFM

  You can see others available proposals here.

 • TFM Proposal with LEGO Mindstorm robots

  15/12/2014

  Automatic Control Group has a new Master Thesis/TFM (Treball Final de Màster) offer:
  - Title: "Control Distribuido basado en Teoría de Juegos Evolutiva: Experimento Multi-agente"
  - Supervisor: Carlos Ocampo-Martínez
  - More info here.

  You can see others available proposals here.