Master Thesis

Estudi i anàlisi de la viabilitat per desenvolupar una aplicació de monitoratge de controladors de posició en màquines de paletitzat

Work default illustration

Information

  • Started: 01/10/2021
  • Finished: 13/05/2022

Description

El present treball planteja l’estudi i anàlisi previ per a poder desenvolupar una aplicació per al monitoratge dels controladors de posició dels eixos que disposen la gran majoria dels sistemes de paletitzat de l’empresa d’ensacat i paletitzat “Técnicas Mecánicas Ilerdenses”.
L’objectiu principal d’aquest estudi és marcar les línies mestres per a poder desenvolupar l’aplicació en un futur i que aquesta permeti extreure dades rellevants durant el funcionament dels controladors per tal de maximitzar el rendiment dels sistemes de paletitzat, a més, de poder dotar als programadors de l’empresa d’una eina d’utilitat a l’hora de poder configurar aquests dispositius electrònics.
En aquest treball s’exposa el hardware necessari per dur a terme aquesta aplicació, quins paràmetres es voldran monitorar, com configurar els diferents elements que formen el sistema de paletitzat i una possible interfície gràfica on poder visualitzar tota la informació descrita en el treball.