Research Project

COSIN: Combustibles sintètics

Type

Regional Project

Start Date

01/11/2016

End Date

31/10/2019

Project Code

COMRDI15-1-0037-06

Project illustration

Staff

Project Description

COSIN és un projecte dins del programa RIS3CAT-Energia d’ACCIÓ (Generalitat de Catalunya)amb diversos socis industrials i acadèmics.

Encara que la producció de biogas és relativament ben coneguda a partir de la digestió anaeròbia, tecnològicament resten oberts molts aspectes relatius a la seva optimització i control. Així mateix la hidrogenació del CO2 separat o del propi biogas ens porta a la síntesis de metà que constitueix la principal fita per aquest projecte si bé l’obtenció d’altres productes com metanol, combustibles líquids, també és contempla.

El projecte Combustibles Sintètics (COSIN) és un projecte estructurat en tres grans blocs. Per una part, els esforços es centraran en la producció de forma controlada de biogas enriquit havent separat el CO2 del CH4. Per altra part, es desenvoluparan sistemes més eficients d’electròlisi i co-electròlisi. Finalment, es dedicarà un esforç substancial a tasques que aniran dirigides a millorar els propis sistemes de metanació incloent la vida mitjana i eficiència de tots els seus components així com l’avaluació de l’efectivitat del seu disseny i control.

És objectiu del projecte anar més enllà del present estat de l’art desenvolupant noves formes de separació i control de tot el sistema la qual cosa constitueix un important valor afegit a l’actual tecnologia.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 1.255.339,54€ en total (40.002,99€ per la part de l’IRI)

Project Publications

Conference Publications

  • A. Cifuentes López, A.P. Husar, V. Roda, M. Morales, L. Bernadet, M. Torrell and M. Serra. Modelling of solid oxide electrolizer and hydrogen leak estimation, 7th Iberian Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries, 2019, Barcelona, Spain, pp. 57-59.

    Open/Close abstract Abstract Info Info pdf PDF