Technology Transfer Project

IMPROFIT: Estimació de la posició del cos humà a partir d’imatges de dispositius mòbils

Type

Technology Transfer Contract

Start Date

01/10/2021

End Date

31/12/2022

Default project illustration

Staff

Project Description

L’objecte del contracte és la realització de l’assessorament en el desenvolupament de software de visió per computador per l’estimació de la posició del cos humà a partir d’imatges de dispositius mòbils.