Research Project

XARTAP: Estació de muntatge universal

Type

Regional Project

Start Date

01/01/2006

End Date

31/12/2007

Project illustration

Staff

Project Description

La Xarxa de Referència en Tècniques Avançades de Producció (XaRTAP) aplega 11 grups de recerca, amb més de 200 investigadors amb la intenció d’ajudar a les empreses i a professionals a incrementar la seva capacitat tecnològica a base de transferir tecnologia a les empreses.

Els objectius de la XaRTAP són:


 • Realitzar recerca i desenvolupament d’alt nivell en Tecnologies de Producció
 • Desenvolupat projectes comuns en Tecnologies de Producció
 • Potenciar les infraestructures de R+D en Tecnologies de Producció
 • Captar finançament exterior tant a nivell nacional com internacional
 • Intervenir activament en tasques de formació de personal
 • Desenvolupar la transferència de serveis i de tecnologia
 • Difondre els resultats de la recerca a tots els sectors que hi puguin estar interessats
 • Assessorar el Govern de la Generalitat

Project Publications

Conference Publications

 • R. Frigola, L. Ros, F. Roure and F. Thomas. A wrench-sensitive touch pad based on a parallel structure, 2008 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2008, Pasadena, CA, USA, pp. 3449-3454, IEEE.

  Open/Close abstract Abstract Info Info pdf PDF