Research Project

CERTAP: Estació de treball multibraç

Type

Regional Project

Start Date

01/04/2002

End Date

31/12/2005

Project illustration

Staff

Project Description

Aquest es un projecte finançat pel Centre de Referència en Tècniques Avançades de Producció (CERTAP) i aplega 13 grups de recerca amb la intenció d’ajudar a les empreses i a professionals a incrementar la seva capacitat tecnològica a base de transferir tecnologia a les empreses.

Els objectius de la CERTAP són:


 • Realitzar recerca i desenvolupament d’alt nivell en Tecnologies de Producció
 • Desenvolupat projectes comuns en Tecnologies de Producció
 • Potenciar les infraestructures de R+D en Tecnologies de Producció
 • Captar finançament exterior tant a nivell nacional com internacional
 • Intervenir activament en tasques de formació de personal
 • Desenvolupar la transferència de serveis i de tecnologia
 • Difondre els resultats de la recerca a tots els sectors que hi puguin estar interessats
 • Assessorar el Govern de la Generalitat

La xarxa CERTAP va estar substituida per la xarxa XaRTAP.

Project Publications

Conference Publications

 • S. Hernández and J. M. Mirats Tur. A 2D unknown contour recovery method immune to system non-linear effects, 2006 IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, 2006, Kunming, Xina, pp. 583-588, IEEE.

  Open/Close abstract Abstract Info Info pdf PDF