Publication

Robot de telepresencia: imatge i so

Technical Report (2013)

IRI code

IRI-TR-13-02

File

Download the digital copy of the doc pdf document

Abstract

Un robot de telepresencia requereix instal·lar software en l'ordinador remot per poder accedir a les imatges que està enviant i poder controlar remotament les accions del robot. Idealment, és suficient tenir un navegador web que es conecti al servidor del robot, i que proporcioni totes aquestes funcionalitats sense cap instal·lació addicional a l'ordinador del client. Es vol explorar els avantatges i facilitats que ofereix ROS i els paquets de "remote LAB" i Robot web toolkit" per portar a terme aquesta tasca, amb especial èmfasi en l'enviament d'imatge i so.

Categories

service robots, telerobotics.

Scientific reference

J. Serra and G. Alenyà. Robot de telepresencia: imatge i so. Technical Report IRI-TR-13-02, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC, 2013.