Publication

Aprenentatge Automàtic en Xarxes i Robots: Reptes Tecnocientífics i Implicacions Ètiques

Book (2018)

Publisher

Institut d'Estudis Catalans. Secció de Ciències i Tecnologia

ISBN

9788499654393

Doc link

https://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000264/00000094.pdf

File

Download the digital copy of the doc pdf document

Abstract

Discurs de presentació de Carme Torras i Genís com a membre numerària de la Secció de Ciències i Tecnologia, llegit el dia 17 de desembre de 2018. Resum: Després de definir els conceptes d'adaptació i d'aprenentatge, es descriuen els mecanismes biològics que els implementen, a nivell cel·lular, sensoriomotor, cognitiu i d'espècie, per tot seguit descriure els tipus d'algorismes d'aprenentatge que s'hi han inspirat: no-supervisats, supervisats, i per reforçament. Alguns d'aquests algorismes permeten fer front als reptes tecnocientífics que planteja la robòtica social i la intel·ligència artificial: interfícies amigables, seguretat intrínseca, percepció i manipulació d'objectes deformables, execució orientada a objectius, capacitat de col·laboració amb les persones, i personalització. Finalment, s'exposen les implicacions socials i étiques d'aquestes noves tecnologies informàtiques i robòtiques d'interacció amb les persones, les normatives que s'estan desenvolupant i diverses iniciatives per a l'ensenyament de l'ètica en carreres tècniques i per a la divulgació entre la població general. Vídeo: https://youtu.be/b6SO7hnPhOU

Categories

intelligent robots, learning (artificial intelligence), service robots, social aspects of automation.

Author keywords

Assistive robotics, learning from demonstration, reinforcement learning, roboethics, ethics in AI

Scientific reference

C. Torras. Aprenentatge Automàtic en Xarxes i Robots: Reptes Tecnocientífics i Implicacions Ètiques. Institut d'Estudis Catalans. Secció de Ciències i Tecnologia, 2018.