Publication

Ciència i ficció: quina inspira quina?

Book Chapter (2021)

Book Title

ENTRE LA MANO Y LA CABEZA: Trece puntos de encuentro entre la ciencia y la literatura

Publisher

Inspiraciencia, CSIC Catalunya

Pages

117-125

Doc link

https://csic-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=34CSIC_VU1&query=any,contains,9918233815804201

File

Download the digital copy of the doc pdf document

Abstract

Es repassen diverses iniciatives que implementen i reforcen el bucle de realimentació entre ciència i ficció. En particular, es descriuen algunes propostes que utilitzen la ciència-ficció com una eina pedagògicament engrescadora tant per a estudiants amb perfil tecnocientífic com per als docents i també per a qualsevol persona aficionada a reflexionar sobre alternatives de futur.

Categories

social aspects of automation.

Author keywords

Tecnoètica, Educació, Literatura científica, Ciència-ficció

Scientific reference

C. Torras. Ciència i ficció: quina inspira quina?. In ENTRE LA MANO Y LA CABEZA: Trece puntos de encuentro entre la ciencia y la literatura, 117-125. Inspiraciencia, CSIC Catalunya, 2021.