Publication

Planificador de rutes per a robots mòbils

Technical Report (2001)

IRI code

IRI-DT-01-06

File

Download the digital copy of the doc pdf document

Abstract

Quan es vol tenir una flota de robot mòbils donant ajut a un procés productiu cal disposar d’eines que assisteixin en la tasca del disseny de les rutes. Aquest disseny ha de ser en l’espai, els llocs físics per on es desitja que el robot circuli, i temporal, quan es vol que això ocorri. Donat que la orientació del projecte STAFF és industrial i es vol aconseguir un sistema implementable a la realitat, l’orientació d’aquestes aplicacions també ho ha de ser, pensant en tot moment en processos industrials i en servir a una producció.

Categories

robots.

Scientific reference

G. Alenyà and A.B. Martinez. Planificador de rutes per a robots mòbils. Technical Report IRI-DT-01-06, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC, 2001.