Publication

Desenvolupament d'un sistema d'estereovisió per un robot mòbil

Technical Report (2001)

IRI code

01-01

External link to the doc

Abstract

L’objectiu del projecte, és desenvolupar un sistema de percepció d’informació tridimensional a partir de la tècnica d’estereovisió.

Categories

computer vision.

Author keywords

stereovision

Scientific reference

F. Moreno-Noguer. Desenvolupament d'un sistema d'estereovisió per un robot mòbil. Technical Report 01-01, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC, 2001.