PhD Thesis

Robust Human 3D Reconstruction with Neural Fields

Work default illustration

Student/s

Supervisor/s

Information

  • Started: 08/02/2023

Description

Doctorat Industrial amb l'empresa Crisalix.

Amb el suport del Pla de Doctorats Industrials (expedient 2022 DI 110) del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya