Master Thesis

Desenvolupament i programació d’un robot recol·lector de pilotes de tenis: Subsistema de Percepció i detecció

Work default illustration

Information

  • Started: 01/09/2023

Description

’objectiu d’aquest treball es presentar de forma detallada i aprofundir en els aspectes tècnics a la programació d’un robot dissenyat per a recollir pilotes de tenis. Durant el treball s’abordaran diferents aspectes del robot com son els seus sensors, moviments i programació en llenguatge ROS, donant especial importància a la sensòrica i detecció d'objectes, ja siguin objectius o obstacles, implementant-ho en un futur, a la navegació social. Aquest projecte integra una gran quantitat de sistemes per tal d’obtenir un sistema robust i eficaç. La idea és poder començar amb la programació del sistema amb un robot per tal de poder fer proves, i una vegada s'hagi assolit l'objectiu, poder realitzar algun prototip d'un robot dissenyat especificament per a la tasca que s'està intentant complir.