Technology Transfer Project

ICARUS: Treball de consultoria sobre temes d'investigació tecnològica referent al desenvolupament d'un sistema de suport per a la navegació d'un robot mòbil

Type

Technology Transfer Contract

Start Date

16/10/2006

End Date

16/05/2007

Project illustration

Staff

Project Description

A project to provide technical advice in the development of the navigation system for the robots build at pal robotics.