Publication

Construcció i programació d'un cap robòtic

Technical Report (2016)

IRI code

IRI-TR-16-03

File

Download the digital copy of the doc pdf document

Authors

Abstract

Aquest projecte ha estat desenvolupat durant l'estada a l'empresa de primer de batxillerat. Va ser dut a terme al laboratori de Percepció i Manipulació de l'IRI (Institut de Robòtica i Informàtica Industrial) i proposat i assistit per Guillem Alenyà Ribas i Sergi Foix Salmerón. El projecte consisteix en la creació i programació d'un cap robòtic.

Categories

robots.

Scientific reference

A. Garcia, G. Alenyà and S. Foix. Construcció i programació d'un cap robòtic. Technical Report IRI-TR-16-03, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC, 2016.