Publication

Els reptes de la robòtica assistencial

Journal Article (2017)

Journal

Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona

Pages

433-457/66/8

Doc link

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6071655

File

Download the digital copy of the doc pdf document

Abstract

Els robots ja no estan confinats a les fàbriques, sinó que els anirem trobant cada vegada més en entorns urbans, socials i assistencials. Per arribar a ser companys de feina eficaços i assistents útils, han d’estar dotats de capacitats molt diferents a les dels seus avantpassats industrials. La investigació en robòtica assistencial i de serveis té com a objectiu fer-los intrínsecament segurs per a les persones, fàcils d’instruir per persones no expertes, capaços de col·laborar i manipular no només objectes rígids sinó també deformables, i amb una gran capacitat d'adaptació a entorns no predefinits i dinàmics. Robots de tota mena compartiran models d’entorns i d’objectes, experiències i coneixements adquirits, mitjançant bases de dades d’abast mundial i, juntament amb la internet de les coses, condicionaran decisivament la manera de viure dels ciutadans en les anomenades ciutats intel·ligents. Això planteja un seguit de qüestions socials i ètiques que ara estan sent debatudes no només dins de la comunitat robòtica sinó per la societat en general.

Categories

intelligent robots, learning (artificial intelligence), manipulators, planning (artificial intelligence), service robots, social aspects of automation.

Author keywords

Assistive robotics, collaborative robotics, roboethics

Scientific reference

C. Torras. Els reptes de la robòtica assistencial. Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona: 433-457/66/8, 2017.