Publication

Construcció de mapes per robots mòbils equipats amb sensors làser de profunditat

Technical Report (2003)

IRI code

IRI-DT-03-01

File

Download the digital copy of the doc pdf document

Abstract

Aquest projecte s’inclou dins de la investigaci´o en el camp de la rob`otica m`obil i queda englobat dins d’un altre projecte que rep el nom de Marco, que t´e per objectiu l’aprenentatge per part d’un robot de l’entorn que l’envolta. Per aconseguir aquesta fita, el robot ha de rebre dades captades pels seus sensors, saber interpretar-les i respondre en conseq¨u`encia. Concretament, aquest projecte tractar`a les diferents t`ecniques per construir mapes d’entorns tancats, i se’n desenvolupar`a una per tal d’assolir els objectius marcats. Finalment, es mostrar`a el funcionament del programa realitzat i es comentaran els resultats obtinguts, extraient les pertinents conclusions.

Categories

robots.

Scientific reference

A. Checa, J. Andrade-Cetto and A. Sanfeliu. Construcció de mapes per robots mòbils equipats amb sensors làser de profunditat. Technical Report IRI-DT-03-01, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC, 2003.