Technology Transfer Project

PIONEER: Projecte Innovador OrieNtat a dissEnyar l’atEnció socIosanitària del futur

Type

Technology Transfer Contract

Start Date

22/11/2023

End Date

21/02/2025

Default project illustration

Staff

Project Description

Projecte de recerca i desenvolupament (R+D) amb l’objectiu de millorar l’autonomia de les persones grans i/o amb dependència en el procés de l’alimentació. Aquest projecte busca desenvolupar tecnologia perquè aquestes persones puguin menjar per si mateixes sense necessitar assistència constant d’una altra persona.

Project Publications

Conference Publications

  • C. Barrue, A. Suárez, M. Inzitari, A. Ribera and G. Alenyà. NYAM: the role of configurable engagement strategies in robotic-assisted feeding, 2024 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, 2024, Boulder, CO, USA, pp. 228–232.

    Open/Close abstract Abstract Info Info pdf PDF