Technology Transfer Project

PIONEER: Projecte Innovador OrieNtat a dissEnyar l’atEnció socIosanitària del futur

Type

Technology Transfer Contract

Start Date

22/11/2023

End Date

21/02/2025

Default project illustration

Staff

Project Description

Projecte de recerca i desenvolupament (R+D) amb l’objectiu de millorar l’autonomia de les persones grans i/o amb dependència en el procés de l’alimentació. Aquest projecte busca desenvolupar tecnologia perquè aquestes persones puguin menjar per si mateixes sense necessitar assistència constant d’una altra persona.