Technology Transfer Project

CLABSA: Optimum control of urban drainage systems. implementation of an integrated tool for the global optimised control of a combined sewer network

Type

Technology Transfer Contract

Start Date

02/10/2006

End Date

15/01/2008

Project illustration

Staff

Project Description

En aquest projecte es realitza la gestió avançada (planificació, control i explotació tècnica) del drenatge urbà (GADU), com un procés complet d'evacuació controlada de les aigües pluvials i residuals que circulen per la ciutat de Barcelona.

Els principals objectius plantejats dins del projecte son:


 • Millora del Medi Ambient: Reducció i control dels abocaments del clavegueram al medi receptor (mar i rius), especialment en cas de pluja.

 • Reducció del risc d'inundacions Reducció i control de la freqüència de les inundacions i dels seus efectes.

 • Reducció del cost de les inversions Optimització i reducció econòmica de les quantioses inversions en infrastructures i instal·lacions del drenatge urbà.

 • Millora de la informació al ciutadà i de la seguretat dels treballadors Tant en temps sec com en períodes de pluja o emergència.

 • Optimització de l'explotació Aprofitament òptim de les instal·lacions existents, protecció de les infrastructures afectades i millora de la conservació.

 • Efecte multiplicador a altres serveis públics Donades les interrelacions existents entre el clavegueram i altres serveis urbans.

Aquest es un projecte realitzat en colaboració amb CLABSA.

Project Publications

Journal Publications

 • V. Puig, G. Cembrano, J. Romera, J. Quevedo, B. Aznar, G. Ramón and J. Cabot. Predictive optimal control of sewer networks using CORAL tool: application to Riera Blanca catchment in Barcelona. Water Science & Technology, 60(4): 869-878, 2009.

  Open/Close abstract Abstract Info Info pdf PDF

Other Publications

 • C. Ocampo-Martínez and V. Puig. Modelling approaches for MPC of large-scale sewage systems. Technical Report IRI-TR-09-01, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC, 2009.

  Open/Close abstract Abstract Info Info pdf PDF