PhD Thesis

Personalization and adaptation in robotic assisted tasks

Work default illustration

Supervisor/s

Information

  • Started: 01/06/2023

Description

Un dels components clau per introduir els robots assistencials en entorns reals és la personalització. La personalització és el principal repte que cal solucionar per poder millorar la acceptació i l'efectivitat dels robots assistencials. Volem investigar la seva influència en experiències a llarg termini, ja que les necessitats i preferències poden variar i els robots han de ser capaços d'adonar-se'n i adaptar-se a aquests canvis.

The work is under the scope of the following projects:

  • CHLOE-GRAPH: ClotH-Like ObjEcts Grasping, Representation, and Action Planning (web)
  • ROB-IN: Robots para la asistencia continua y personalizada capaces de explicarse a sí mismos (web)