Research Project

BotNet: Nou model de repartiment de paquets en superilles urbanes mitjançant una xarxa de vehicles elèctrics autònoms

Type

Regional Project

Start Date

10/11/2023

End Date

10/05/2025

Project Code

23S06128-00

Project illustration

Staff

Project Description

El projecte BotNet pretén dissenyar, desenvolupar i avaluar un model de repartiment de paquets en superilles urbanes mitjançant una xarxa de vehicles elèctrics autònoms, per tal de reduir l’impacte (contaminació, soroll, congestió, etc.) que suposa tenir vehicles de transport de mercaderies circulant per dins aquestes zones. Així, els vehicles de transport pesat entregarien les mercaderies en Centres de Distribució Urbans (CDUs) del perímetre de la superilla i la distribució final es podria realitzar amb una xarxa de robots autònoms, elèctrics, de mida inferior.

Així, en aquest projecte s’estudiarà l’ús d’un prototip de robot autònom que dugui a terme aquesta tasca, interactuant amb els vianants, i la seva potencial escalabilitat en forma de xarxa. La solució proposada s’alinea perfectament amb la utilització de CDUs i amb la promoció de la Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) amb mitjans de baix impacte.

El objectiu d’aquest projecte és obtenir un model de repartiment autònom que inclogui no només la navegació del robot sinó també una interfície que permeti la interacció correcta entre el vehicle autònom i els vianants. Posteriorment, s’avaluarà la seva integració a la ciutat, així com el grau d’acceptació de la tecnologia mitjançant una prova pilot a una superilla bercelonina, on s’utilitzarà el prototipus de robot Ona.

Projecte finançat per la Convocatòria 2023 de Projectes de Recerca i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació "La Caixa"

Consorci:
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) -Coordinador-
- Fundació CIT-UPC
- Vaive Logistics, S.L.

Project Publications

Journal Publications

  • I. del Pino, A. Santamaria-Navarro, A. Garrell Zulueta, F. Torres and J. Andrade-Cetto. Probabilistic graph-based real-time ground segmentation for urban robotics. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2024, to appear.

    Open/Close abstract Abstract Info Info pdf PDF