Research Project

LOOMING: Agrupació emergent Looming Factory

Type

Regional Project

Start Date

01/01/2019

End Date

31/12/2021

Project Code

001-P-001643

Project illustration

Staff

Project Description

L’Agrupació Looming Factory planteja la realització de projectes de desenvolupament de la recerca fronterera de Centres de Recerca i Universitats per facilitar i accelerar la introducció al mercat de tecnologies emergents en el camp de la Indústria 4.0. Per aquest objectiu es planteja desenvolupar quatre subprojectes, que són: Smart Factory, Connected Factory, Robots on Factory i Factories of the Future.

El grup de recerca VIS de l’IRI coordina el subprojecte Robots on Factory per part de l’investigador Alberto Sanfeliu. Aquest subprojecte aborda la problemàtica de l’ús de l’espai de treball per part de braços robots o de robots mòbils.

L’agrupació està formada per:
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) -coordinador: Luis Romeral, MCIA-
- Fundació Eurecat CTM
- Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
- Universitat Pompeu Fabra (UPF)
- Universitat de Barcelona (UB)
- LEITAT
- Eurecat
- Centre de Visió per Computador (CVC)
- I2CAT
- Fundació CIM


Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 2.000.000€ en total (49 743.74€ per la part de l’IRI)

Project Publications

Journal Publications

 • A. Chacón, P. Ponsa and C. Angulo. Cognitive interaction analysis in human–robot collaboration using an assembly task. Electronics, 10(11): 1317, 2021.

  Open/Close abstract Abstract Info Info pdf PDF
 • A. Chacón, P. Ponsa and C. Angulo. Usability study through a human-robot collaborative workspace experience. Designs, 5(2): 35, 2021.

  Open/Close abstract Abstract Info Info pdf PDF

Conference Publications

 • S. Zhang and V. Puig. Robust Fault Detection using Set-based Approaches, 2021 Conference on Control and Fault Tolerant Systems, 2021, Saint-Raphaël, France, pp. 91-96.

  Open/Close abstract Abstract Info Info pdf PDF
 • D. Henry, C. Sun, J. Vendrell, V. Puig and E. Bonet. Pipe life prognosis in water distribution networks using reliable data-based approaches, 2021 5th International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems, 2021, Saint-Raphaël, France, pp. 187-192.

  Open/Close abstract Abstract Info Info pdf PDF