Research Project

SIMBIOTS: Facilitar una introducció de la robòtica a nous processos i aplicacions dintre de la industria

Type

Regional Project

Start Date

01/01/2018

End Date

31/12/2020

Project Code

COMRDI16-1-0017

Project illustration

Staff

Project Description

SIMBIOTS és un projecte de la convocatòria RIS3CAT 2016 d’ACCIÓ (Generalitat de Catalunya) dins de la Comunitat d’Indústries del Futur.
Aquest projecte està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Objectiu general del projecte
A nivell global, la introducció de la robòtica als processos productius esdevé una eina clau per a la millora productivitat i la flexibilitat d’aquests. D’altra banda, existeix una problemàtica principal a l’hora de introduir robots en un procés industrial que és la necessitat de protegir a l’operari situant al robot a l’interior d’una cel·la delimitada per barreres físiques per restringir l’accés humà amb el robot en moviment i es doten, a més, de sensors i mecanismes de seguretat per deshabilitar el robot en cas de detectar una incursió en l’espai de treball d’aquest. Aquesta i altres limitacions, com l’elevat cost que representa el canvi de funció o configuració del robot, restringeixen l’ús del robot a una quantitat d’aplicacions limitada. Per exemple, en el cas dels fabricants d’automòbils, els robots estan només hi solen ser presents en el muntatge i soldadura d’elements de carrosseria i pintura. Per tant, no disposar de capacitat de col·laboració entre l’home i la màquina limita els processos industrials incrementant els costos de fabricació.
El projecte SIMBIOTS es centra en dues línies de treball encarades a facilitar una introducció de la robòtica a nous processos i aplicacions dintre de la industria:
- La implantació d’espais de treball compartits entre robots i operaris segurs, on els robots treballin de forma autònoma i/o cooperativa garantint la seguretat dels operaris, permetent la eliminació de barreres físiques.
- La millora de la ergonomia i la productivitat en implantar robots col·laboratius que treballin de forma cooperativa amb els operaris.

Consorci:
- CSIC (Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC) -COORDINADOR-
- EURECAT
- PAL Robotics
- ZANINI Parets
- PROMAUT