Research Project

SGR RAIG: Mobile Robotics and Artificial Intelligence Group

Type

Regional Project

Start Date

01/01/2022

End Date

31/12/2024

Project Code

2021 SGR 00510

Project illustration

Staff

Project Description

L`activitat del grup està enfocada a la solució de problemes de percepció i estimació en robòtica. Els membres del grup són experts reconeguts internacionalment en temes de SLAM i localització de robots, i han produït al llarg dels anys entre d`altres, sistemes robusts de percepció, estimació del moviment, fusió multisensorial i comprensió de l`escena, que s`han aplicat a un ampli conjunt de dominis, que van des de solucions senzilles de navegació per a robots mòbils per logística i interacció humà-robot, fins a tasques més complicades de conducció autònoma de camions pesats i grues en contenidors de càrrega i ports; per la conducció àgil de manipuladors aeris no tripulats, i més recentment, per a la locomoció de robots humanoides bípedes.
El grup desenvolupa la seva activitat a l`Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, un Institut Mixt de Recerca Universitària del CSIC i la UPC, i està integrat per investigadors de les dues institucions.

Amb el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya

Project Publications

Conference Publications

  • Y. Tian and J. Andrade-Cetto. Egomotion from event-based SNN optical flow, 2023 ACM International Conference on Neuromorphic Systems, 2023, Santa Fe, NM, USA, pp. 8:1-8.

    Open/Close abstract Abstract Info Info pdf PDF