Research Project

SGR RAIG: Mobile Robotics and Artificial Intelligence Group

Type

Regional Project

Start Date

01/01/2022

End Date

30/06/2025

Project Code

2021 SGR 00510

Project illustration

Staff

Project Description

L`activitat del grup està enfocada a la solució de problemes de percepció i estimació en robòtica. Els membres del grup són experts reconeguts internacionalment en temes de SLAM i localització de robots, i han produït al llarg dels anys entre d`altres, sistemes robusts de percepció, estimació del moviment, fusió multisensorial i comprensió de l`escena, que s`han aplicat a un ampli conjunt de dominis, que van des de solucions senzilles de navegació per a robots mòbils per logística i interacció humà-robot, fins a tasques més complicades de conducció autònoma de camions pesats i grues en contenidors de càrrega i ports; per la conducció àgil de manipuladors aeris no tripulats, i més recentment, per a la locomoció de robots humanoides bípedes.
El grup desenvolupa la seva activitat a l`Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, un Institut Mixt de Recerca Universitària del CSIC i la UPC, i està integrat per investigadors de les dues institucions.

Amb el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya

Project Publications

Journal Publications

 • I. del Pino, A. Santamaria-Navarro, A. Garrell Zulueta, F. Torres and J. Andrade-Cetto. Probabilistic graph-based real-time ground segmentation for urban robotics. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2024, to appear.

  Open/Close abstract Abstract Info Info pdf PDF
 • J.A. Aguilar, D. Chanal, D. Chamagne, N. Yousfi, M. Péra, A.P. Husar and J. Andrade-Cetto. A hybrid control-oriented PEMFC model based on echo state networks and Gaussian radial basis functions. Energies, 17(2): 508, 2024.

  Open/Close abstract Abstract Info Info pdf PDF
 • C. Lemardelé, A. Baldó, A. Aniculaesei, A. Rausch, M. Conill, L. Everding, T. Vietor, T. Hegerhorst, R. Henze, L. Mátyus, L. Pagès, V. Roca, A. Sanfeliu, A. Santamaria-Navarro and I. Tóháti. The LogiSmile Project - Piloting Autonomous Vehicles for Last-Mile Logistics in European cities. Transportation Research Procedia, 71: 180-187, 2023.

  Open/Close abstract Abstract Info Info pdf PDF

Conference Publications

 • W.O. Chamorro, J. Solà and J. Andrade-Cetto. Event-IMU fusion strategies for faster-than-IMU estimation throughput, 4th CVPR International Workshop on Event Vision, 2023, Vancouver, pp. 3975-3982.

  Open/Close abstract Abstract Info Info pdf PDF
 • Y. Tian and J. Andrade-Cetto. Egomotion from event-based SNN optical flow, 2023 ACM International Conference on Neuromorphic Systems, 2023, Santa Fe, NM, USA, pp. 8:1-8.

  Open/Close abstract Abstract Info Info pdf PDF
 • C. Debeunne, J. Vallvé, A. Torres and D. Vivet. Fast bi-monocular visual odometry using factor graph sparsification, 2023 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2023, Detroit, MI, USA, pp. 10716-10722.

  Open/Close abstract Abstract Info Info pdf PDF